01 Kasım 2007 00:00

ho? geldin kev?n!

Hepimizin bildi?i gibi, ?nl? Hollywood y?ld?z? Kev?n Kostn?r bir s?reden beri T?rkiye?de! Kostn?r t?m yurtta sevgi g?sterileriyle kar??land?.

Paylaş

Hepimizin bildi?i gibi, ?nl? Hollywood y?ld?z? Kev?n Kostn?r bir s?reden beri T?rkiye?de! Kostn?r t?m yurtta sevgi g?sterileriyle kar??land?. (Nedense?) Buzda Dans adl? yar??ma program?na canl? yay?nda ba?lad?. Hatta ?ankaya K??k??nde d?zenlenen 29 Ekim resepsiyonuna kat?ld?, Ba?bakan Erdo?an ve Cumhurba?kan? G?l?le bir araya geldi; An?tkabir?i ziyaret etti. Kostn?r??n T?rkiye?ye geli?inin as?l amac? ise ?konser vermek!? Evet evet, konser vermek! ?lk duydu?umuzda ?Yau bu adam artiz de?il miydi, ne konseri verecekmi? ki! Halla halla!? dedik hepimiz. Adam artiz ama, bir yandan da m?zikle u?ra??yor, gitar ?al?yor, ?ark? s?yl?yormuuu?! Ge?en g?n gazetenin birinde -?imdi burada gazetenin ad?n? verip haberi yapan muhabir arkada?? mahcup etmek istemiyorum- ??kan haberde ??yle deniyordu: ?Konser vermek i?in T?rkiye?ye gelen Kevin Costner, ?ankaya?da 29 Ekim resepsiyonuna kat?ld?, An?tkabir?i ziyaret etti? Garip, de?il mi? Bundan bir y?l ?nce biri gelip ?Abi Kev?n Kostn?r ?n?m?zdeki sene konser vermek i?in T?rkiye?ye gelcek, art? k??ke ??k?ek!? dese, bu ki?iyi hi? ciddiye almaz, ciddiye almad???m?z gibi bir de deli yaftas?n? yap??t?r?verirdik hemen, de?il mi? Ya i?te sevgili okurlar, d?nyan?n b?yle bin bir t?rl? hali var!
Efendim, gelelim sadede! Bu olay?n ?a?k?nl???n? ?zerimizden att?ktan sonra, hemen G?zleme Servisi?nin en acar ve hin muhabirlerini bir araya toplad?k. Ve ?n?m?zdeki y?llarda hangi d?nyaca ?nl? ismin, hangi ama?la yurdumuza gelip, ne t?rden acayiplikler yapaca??n?n istihbarat?n? toplamaya ba?lad?k. ??te ilk istihbaratlar, buyurun okuyun....
- Mayk?l Ceks?n, 2009 Temmuz?unda yurdumuza gelip, heykel sergisi a?acak, Bay?nd?rl?k ve ?skan Bakanl????n? ziyaret edecek, 1 Temmuz Kabotaj Bayram? etkinliklerinde Bo?az?da ya?l? dire?e t?rmanacak, triatlon yar???na kat?lacakm??!
- Madonna, 2008 Mart??nda yurdumuza gelip, soyut resimlerden olu?an ya?l?boya sergisi a?acak, Ni?anta?? Vergi Dairesi?ni ziyaret edecek, muhtasar beyannameleri kontrol edecek, ?Ah karde?, Mart ay?, dert ay?!? deyip i? ge?irecek, esnaf?n g?nl?n? almaya ?al??acak, ordan ?i?li Belediyesi?ne ge?ecek, Mustafa Sar?g?l?le el s?k???p, Baykal kar??t? gurupla ho? be? edip ?Baykal gitmeden CHP adam olmaz karde?im, olmaaaaz!? diyecekmi?.
- Bred Pit ve Ancelina Culi, 2010 Nisan??nda yurdumuza gelip, Sal? Pazar??nda karpuz sergisi a?acak, ?ocuk Esirgeme Kurumu?nu ziyaret edecek, kurumdan ?ocuk evlat edinmekle kalmay?p, kurumu k?k?nden sat?n almak i?in mal m?d?rl???ne ko?ar ad?m y?r?yecek, yolda g?rd?kleri her ?ocu?a sar?lacak, ?pecek, ?pecek, ?pecek, ard?ndan 23 Nisan ?ocuk Bayram? etkinliklerine kat?l?p pamuk ?eker yiyip, gazoz i?ecek, Makedonya?dan, Nijerya?dan, ?spanya?dan, Japonya?dan ve d?nyan?n d?rt bir yan?ndan gelen ?ocuklarla bayram co?kusunu ya?ayacaklarm??.
(S?recek...)
Mehmet ?ner [[email protected]]
ÖNCEKİ HABER

yol ?st?

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa