yol ?st?

  • Bir g?n Nasrettin Hoca, yol ?st? bir hana inmi?. Han Nuh Nebi?den kalma bir yer...


    Bir g?n Nasrettin Hoca, yol ?st? bir hana inmi?. Han Nuh Nebi?den kalma bir yer... Her taraf? delik de?ik; adeta ??kmeye ramak kalm??. Hoca?n?n y?re?ine bir korkudur d??m?? ama, ne desin? Nihayet bir s?z aras?nda: ?Yahu, bu senin tavan da ne kadar g?c?rd?yor, be?ik m?barek!? diyecek olmu? ama, hanc? baba hi? oral? olmam??; s?z? ?akaya bo?arak: ?A?z?n? hayra a? Hoca, bu g?c?rt? be?ik g?c?rt?s? de?il; tavan tahtalar? Hakk?a tespih ?ekiyor!? demi?. Hoca?n?n k?z? k?llenir mi? G?zlerini hanc?n?n g?z?ne dikerek: ?Peki ama? demi? ?Ya bu tavan b?yle tespih ?eke ?eke a?ka gelip de secdeye kapan?rsa, bizim halimiz nice olur??
    www.evrensel.net