kahvede ma? izleyen taraftar tipleri 2

  • Bar????lar: ?o?unlukla 50 ya? ?zeri olurlar. Kahveye Birle?mi? Milletler taraf?ndan g?nderilmi? Bar?? G?c? gibidirler.


    Bar????lar: ?o?unlukla 50 ya? ?zeri olurlar. Kahveye Birle?mi? Milletler taraf?ndan g?nderilmi? Bar?? G?c? gibidirler. Fanatik de?ildirler. Gerginli?i yat??t?rmay? g?rev bilirler. Sayg? g?ren tiplerdir. Futbol muhabbetlerinde ak?lc? olmaya ?al???rlar. Ma?a birka? dakika kalm?? olmas?na ra?men, siyaset konu?may? futbol konu?maya ye?lerler.
    Batt? bal?k??lar: Ma?tan ?nce fark edilmezler. Ma??n sonlar?na do?ru, yenilen tak?m?n taraftarlar? aras?ndan yava? yava? ortaya ??kmaya ba?larlar. Yenildikleri i?in kahrolmalar?na ra?men, bunu etrafa belli etmemeye ?al???rlar. ??i ?akaya d?ker, ma?? ?ok da ?nemsemiyormu? gibi yaparlar. H?ncal Ulu? ekol?yle benzerlik g?sterirler.
    A??r Abiler: Laubali olmayan, sakin tipli karakterlerdir. Fanatiklik seviyesinde olmalar?na ra?men ta?k?nl?k yapmazlar. Rakip tak?m?n gollerini, t?m ?fkelerine ra?men, sessizlik i?inde kar??larlar. Kendi tak?mlar? bile gol att???nda fazla hoplay?p z?play?p ba??rmazlar. ?ansal B?y?ka ile Turgay ?eren aras? bir tarzlar? vard?r.
    www.evrensel.net