Gen? Bak???a protesto

?zmir Sabanc? K?lt?r Merkezi?nde d?zenlenen ve CHP Genel Ba?kan? ??n konuk oldu?u ?Gen? Bak??? adl? televizyon program?na kat?lmak isteyen fakat i?eriye al?nmayan Dokuz Eyl?l ?niversitesi ??rencileri, kap? ?n?nde slogan atarak tepkilerini dile getirdi.


?zmir Sabanc? K?lt?r Merkezi?nde d?zenlenen ve CHP Genel Ba?kan? ??n konuk oldu?u ?Gen? Bak??? adl? televizyon program?na kat?lmak isteyen fakat i?eriye al?nmayan Dokuz Eyl?l ?niversitesi ??rencileri, kap? ?n?nde slogan atarak tepkilerini dile getirdi. ?Abbas G??l? ??rencine sahip ??k?, ?Baykal baksana ka? ki?iyiz saysana?, ?CHP d??ar?, ??renciler i?eri? ?eklinde sloganlar atan ??renciler, programdan ?nce isimlerini yazd?rd?klar?n? fakat kendilerinin yerine milletvekili yak?nlar?n?n al?nd???n? ve haks?zl?k yap?ld???n? iddia etti. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net