Yaral? halde ?al??t?rmak istediler

Menemen Deri Organize Sanayisi?nde kurulu ?al?ku?u Deri Fabrikas??nda i? kazas? ge?iren 25 ya??ndaki Recep B?lgeba?? hastaneye dahi g?t?r?lmeden i?ten at?ld?.


Menemen Deri Organize Sanayisi?nde kurulu ?al?ku?u Deri Fabrikas??nda i? kazas? ge?iren 25 ya??ndaki Recep B?lgeba?? hastaneye dahi g?t?r?lmeden i?ten at?ld?.
V?cudunda yan?klar olu?mas?na ra?men ?al??maya devam etmesi istenilen B?lgeba??, yaral? bir ?ekilde ?al??may? reddederek ?nl???n? ??kartt?. Bunun ?z?erine i?ine son verildi. Gazetemize konu?an B?lgeba??, i?e gireli bir hafta oldu?unu ve daha ?nce deneyimi olmad??? halde asitli ortamda ?al??t?r?ld???n? anlatt?. Korunmas?z ?al??t?r?ld?klar?n? da ifade eden B?lgeba???n?n, asit s??ramas? sonucu kar?n b?lgesinde, kollar?nda ve t?rnaklar?nda yan?klar olu?mu?. ??nce fark etmedim. Sonra birden kaza??m?n yand???n? fark ettim. Hemen ??kard?m. Sonra asitin de?di?i yerler yand?. ?ok fazla can yak?yordu? diyen B?lgeba??, bunlar? yaparken ?zerinde sadece naylon bir ?nl?k oldu?unu ifade etti. (Menemen/EVRENSEL)
www.evrensel.net