Sar?g?l s?z verdi

Mustafa Sar?g?l??n, Ni?anta???nda kendi m?lk? ?zerinde ba?latt??? otopark in?aat? nedeniyle...


Mustafa Sar?g?l??n, Ni?anta???nda kendi m?lk? ?zerinde ba?latt??? otopark in?aat? nedeniyle, Marmara ?niversitesi ?leti?im Fak?ltesi binas?n?n duvarlar?nda g?r?len 5 cm kayma sebebiyle e?itim ??retim yap?lamaz hale gelen, iki derslik ve yemekhanen y?k?larak yeniden yap?lmas? i?in ?i?li Belediye Ba?kan? Mustafa Sar?g?l s?z verdi.
??rencilerinin Sar?g?l?e verilmek ?zere kendi aralar?nda toplad?klar? 500 imzayla birlikte ?i?li Belediyesine y?r?mek ?zere haz?rland?klar? saatlerde okula gelen ?i?li Belediye Ba?kan? Mustafa Sar?g?l, en ge? 60 g?n i?erisinde tahrip olan iki derslik ve yemekhanenin bulundu?u binay?, y?k?p yeniden yapaca??n? s?yledi.
??renciler ve ??retim ?yeleri Sar?g?l??n verdi?i s?z?n takip?isi olacaklar?n s?ylediler. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net