Zamlar geri al?ns?n

?stanbul Halkevleri, AKP H?k?meti?nin ya?an?lan kar???k ve zor g?nleri f?rsat bilerek suya ve ula??ma zam yapmas?na tepki g?sterdiler.


?stanbul Halkevleri, AKP H?k?meti?nin ya?an?lan kar???k ve zor g?nleri f?rsat bilerek suya ve ula??ma zam yapmas?na tepki g?sterdiler. Halkevleri ?yeleri ?dare Mahkemesi?nde, zamlar?n geri ?ekilmesi i?in ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi?ne dava a?t?lar. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net