?Kay?p? askerler dilek?e komisyonuna havale edildi

TBMM ?nsan Haklar? Komisyonu, ge?en hafta Hakkari?deki ?at??mada PKK taraf?ndan al?konulan askerlerden Mehmet ?enkul?un Babas? Ali ?enkul?un dilek?esini g?r??t?.


TBMM ?nsan Haklar? Komisyonu, ge?en hafta Hakkari?deki ?at??mada PKK taraf?ndan al?konulan askerlerden Mehmet ?enkul?un Babas? Ali ?enkul?un dilek?esini g?r??t?. Komisyon Ba?kan? AKP Milletvekili Zafer ?sk?l, ?S?z konusu dilek?eyi TBMM Dilek?e Komisyonu?na havale ettik. Bu dilek?enin konusu ilgili komisyonun alan?na giriyor. TBMM?nin de?i?ik komisyonlar? var. Bizim komisyonun bu konuyu ara?t?racak kayna?? s?n?rl?? dedi.
Bu arada komisyonun bas?na kapal? b?l?m?nde, kay?p asker ile ilgili dilek?enin TBMM ?nsan Haklar? Komisyonu?na havale edilmesine DTP ve CHP?li ?yeler kar?? ??kt?. CHP ve DTP milletvekillerinin, bu dilek?enin Dilek?e Komisyonu yerine Ba?bakanl??a havale edilmesini istedikleri ??renildi. Bu konunun do?rudan muhatab?n?n Ba?bakan oldu?unu belirten DTP ve CHP?li ?yelerin t?m itirazlar?na ra?men, dilek?enin, AKP ve MHP?li ?yelerin oylar?yla TBMM Dilek?e Komisyonu?na havale edilmesine karar verildi.
?te yandan ??rnak Be?a?a? k?y?nde silahl? sald?r? sonucu hayat?n? kaybedenler hakk?ndaki ?nsan Haklar? Komisyonu?nun raporu DTP?li ?ye Ak?n Birdal??n kar??t oyuna kar??, AKP, CHP ve MHP?nin oylar?yla kabul edildi. Raporda, sald?r?n?n PKK taraf?ndan yap?ld??? ?ne s?r?lm??t?. (HABER MERKEZ
www.evrensel.net