02 Kasım 2007 00:00

ho? geldin kev?n 2

Merhaba sevgili okurlar... D?nk? yaz?m?zda, ?nl? Hollywood y?ld?z? Kev?n Kostn?r'dan bahsetmi?tik.

Paylaş

Merhaba sevgili okurlar... D?nk? yaz?m?zda, ?nl? Hollywood y?ld?z? Kev?n Kostn?r'dan bahsetmi?tik. Neden bahsetmi?tik Kev?n Kostn?r'dan? ??nk?, d?nyaca ?nl? Hollywood y?ld?z? Kev?n Kostn?r, bir konser vermek i?in T?rkiye'ye gelmi?ti de ondan... Konser vermek i?in T?rkiye'ye gelen Kostn?r, ?ankaya'da 29 Ekim resepsiyonuna kat?lm??, An?tkabir'i ziyaret etmi?ti. D?nk? yaz?m?zda ??yle demi?tik: "Bundan bir y?l ?nce biri gelip 'Abi Kev?n Kostn?r ?n?m?zdeki sene konser vermek i?in T?rkiye'ye gelcek, art? k??ke ??k?ek!' dese, bu ki?iyi hi? ciddiye almaz, ciddiye almad???m?z gibi bir de deli yaftas?n? yap??t?r?verirdik hemen!" Ve G?zleme ekibi muhabirlerinin, ald??? istihbaratlardan bahsetmi?tik size...
?n?m?zdeki y?llarda hangi d?nyaca ?nl? ismin, hangi ama?la yurdumuza gelip, ne t?rden acayiplikler yapaca??n?n istihbarat?n? toplamaya ba?lad?k. ??te istihbaratlar, buyurun okuyun...
- Devit Bek?m, 2009 A?ustos'unda yurdumuza gelip, yan fl?t konseri verecek, konserde Bek?m'a, d?d?kte Erman Toro?lu, vokalde ?ansal B?y?a e?lik edecek, Bek?m Zafer Bayram?'? etkinlikleri ?er?evesinde 72 pare top at??? yapacak, en son topun i?ine kendi girip Tophane'den Bebek s?rtlar?na u?acak, oradan Kanl?ca'ya ge?ip yo?urt yiyecekmi?.
- Britney Spi?rs, 2011 May?s'?nda yurdumuza gelip, Halk E?itim Merkezi'nde bi?ki-diki? kursuna yaz?lacak, Anneler G?n?'nde Be?ikta?'tan K?z Kulesi'ne y?zerek ge?ecek, ko?arak d?necek, g?z kapa??yla Bo?az'da tanker ?ekecek, tek tek basacak, bade s?zecek, inci dizecekmi?.
- Paris Hilton, 2010 May?s'?nda yurdumuza gelip, Ajdar'la d?et yapacak, Paskalya Bayram? ?er?evesinde d?zenlenen etkinliklerde 72'den tav?an, 36 tavusku?u ve 98'den ren geyi?i yapacakm??.
- Leonardo di Kapriyo, 2014 Ocak'?nda yurdumuza gelip, ka??ttan keman kon?ertosu yapacak, Orman Bakanl???'n? ziyaret edecek, Tarzan ve Ceyn'in nikah t?renlerinde ?ahitlik yapacak, nikah esnas?ndan espri olsun diye ka??p bir s?re sonra geri gelecek, "Hey dostum Di Kap, neden ka?t?n lanetolas??" diye soranlara "?ahit yazarlar diye korktum o?lum!" diye cevap verdikten sonra, davetlilerce e??ek sudan gelinceye kadar sopalan?p, ceza olsun diye merdiven alt? diye tabir edilen bir ?retimhanede 3 ay boyunca midye doldutturulduktan sonra, t?renlerle Amerika'ya u?urlanacakm??.
- Sitiv?n ?ipilb?rg, 2013 ?ubat'?nda yurdumuza gelip, yeniden bir araya gelen Ersen ve Dada?lar'?n arkas?nda davul ?alacak, 14 ?ubat Sevgililer G?n? etkinlikleri ?er?evesinde ?ekirdek ?itleyecek, Aileden Sorumlu Devlet Bakan? ile veli toplant?s?na gidecek, ordan Sultan Ahmet Meydan?'na gidip takla atacakm??.
Mehmet ?ner [[email protected]]
ÖNCEKİ HABER

cellat

SONRAKİ HABER

Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki için attığı destek mesajını sildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa