taBeL? yaz?lar

 • - Pisli?in en b?y??? temizlik ad?na yap?land?r...- Kimli?imi kaybettim. H?-K?m-L?-D?r...


  - Pisli?in en b?y??? temizlik ad?na yap?land?r...
  - Kimli?imi kaybettim. H?-K?m-L?-D?r...
  - Ki?i ba??na d??en milli gelirden pay?ma d??eni istiyorum... Elim s?k???k!
  - N?kleer Ara?t?rma Merkezi?ne, radyasyon temizlik i?lerinde ?al??t?r?lmak ?zere bay-bayan elemanlar al?nacakt?r...
  - Emekli generalden, idam garantili ?darbe? dersi verilir...
  - Fol ya da yumurtan?n olmad??? bir yerde tavuk kulu?kaya yat?r?lmaz!..
  - Sahibinden bir ta?la vurulmu? iki ku?...
  - Su yaz Melih G?k?ek?e g?nder ?t?ssss? diye evine gelsin!..
  - Belediyemiz b?nyesinde g?revlendirilmek ?zere, fay hatt?n?n tamir bak?m ve onar?m i?lerinde ?al??t?r?lacak, en az art?? deprem ?okunu ya?am??, eli kazma-k?rek tutan bay elemanlar al?nacakt?r...
  - Her ressama poz verilmez...
  - ?of?rden, kazadan hemen ?nce frene bas?lmam?? sa? bacak!..
  - M?zisyenden, ay?lana DO, bay?lana RE...
  - Ald??? yolu ?arpa boyu? ile ?l?meye ?al??an ka? nesil var ki!..
  - Sahibinden, sahipsiz sokak k?pe?i...
  - Dikkat Cemre D??ebilir!..
  - ?ocu?umuza bakacak bak?c?ya bakacak bak?c? bak?lacakt?r!..
  - Ortalama ?mr?n 60 oldu?u bir memlekette Allah devlete millete zeval vermesin... Zaman versin!..
  - Pazarlama ?irketine, haydan geleni huya pazarlayacak bay-bayan elemanlar al?nacakt?r...
  - S?tten a?z? yanan 2 ya??ndaki k?z?m?za yo?urdu ?fleyerek yedirtecek bayan bak?c? al?nacakt?r...
  Veli Bayrak/Ankara
  www.evrensel.net