Endonezya?da yanarda? her an patlayabilir

Endonezya?n?n Do?u Cava adas?ndaki Kelud volkan?n?n, meydana gelen y?zlerce yer sars?nt?s?n?n ard?ndan her an patlayabilece?i uyar?s?nda bulunuldu.


Endonezya?n?n Do?u Cava adas?ndaki Kelud volkan?n?n, meydana gelen y?zlerce yer sars?nt?s?n?n ard?ndan her an patlayabilece?i uyar?s?nda bulunuldu.
Uzmanlar, faaliyete ge?ece?i endi?esiyle iki hafta ?nce uyar?da bulunulan Kelud volkan?n?n kritik a?amada bulundu?unu ve her an patlayabilece?ini bildirdi.
?nceki g?n 600?den fazla yer sars?nt?s?n?n oldu?unun a??klanmas?ndan sonra b?lgedeki y?zlerce ki?inin daha tahliye edildi?i kaydedildi. ?lk alarmda 10 kilometrelik alandan ?ekilen binlerce ki?inin aras?nda m?lklerine zarar gelece?i endi?esiyle geri d?nenler oldu?u bildiriliyor.
Bu arada, b?lgedekilerin baz?lar? da patlama durumunda ne yapacaklar?n? bildiklerini s?yleyerek, b?lgeyi terk etmeyi reddediyordu. ?ok say?da aktif volkan?n bulundu?u Endonezya?da, ?? yanarda??n daha artan faaliyetleri nedeniyle izlendi?i haber veriliyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net