F.Bah?e ?lker?de moraller bozuk

Basketbol ULEB Erkekler Avrupa Ligi (C) Grubu?ndaki ikinci ma??nda Barcelona?ya 82-67 yenilen Fenerbah?e ?lker?de moraller bozuk.


Basketbol ULEB Erkekler Avrupa Ligi (C) Grubu?ndaki ikinci ma??nda Barcelona?ya 82-67 yenilen Fenerbah?e ?lker?de moraller bozuk.
Olduk?a g??l? bir grupta m?cadele ettiklerini belirten Fenerbah?e ?lker Basketbol Tak?m? ?ube Direkt?r? Nedim Karaka?, ilk iki ma?lar?n? ?nemli rakiplere kar?? kaybettiklerini ifade ederek, ?Barcelona kar??s?nda ?brahim Kutluay??n yoklu?unu ?ok hissettik. ?zellikle d?? at??larda bu eksiklik ?ok belli oldu. Ama bu ma?? kaybetmemizin mazereti olamaz? dedi.
?Gen? pivotlar beklentileri kar??layamad??
Tak?m?n gen? pivotlar? Semih ile O?uz?un sergiledi?i oyundan da memnun olmad?klar?n? dile getiren Karaka?, bu iki oyuncudan beklentilerinin ?ok y?ksek oldu?unu vurgulayarak, ?Semih olsun, O?uz olsun, istedi?imiz performans? sahaya yans?tamad?lar. Tak?m olarak zorlan?yoruz, ??nk? pivot mevkinde O?uz ve Semih?in ?zerine kurulmu? bir ekibiz. Gen? oyuncular?m?zdan beklentilerimiz y?ksek oldu?u i?in hem h?cumda, hem savunmada daha iyi olmalar?n? bekliyoruz. Ama ma?ta bu olmad? ve 26 ribauntta kald?k ki, bunun da 17?sini Mirsad, White ve Preldzic?in ald???n? d???n?rsek, geri kalan ribauntlar?n da??l?m? ?ok az. Avrupa Ligi?nde m?cadele etmek istiyorsak herkes elinden gayreti g?stermeli? ?eklinde konu?tu.
Karaka?, gruptan ??kmak i?in en az 6-7 galibiyet almak zorunda olduklar?n? ve bunu da ba?aracaklar?na inand?klar?n? s?zlerine ekledi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net