Eylem kazan?mla bitti

?? ayd?r ?cretlerini alamayan Ege ?niversitesi Hastanesi ?zerbil ?irketi ?al??anlar?, ?nceki g?n yine eylem yapt?.


?? ayd?r ?cretlerini alamayan Ege ?niversitesi Hastanesi ?zerbil ?irketi ?al??anlar?, ?nceki g?n yine eylem yapt?. Kendilerine bir ayd?r s?rekli olarak s?z verildi?ini ancak verilen s?zlerin tutulmad???n? belirten i??iler, alk?? ve sloganlarla ?zerbil firmas?n? protesto etti.
Daha sonra i??iler dekanl???n ?n?ne giderken, iki i??i dekanla g?r??erek sorunlar?na ??z?m bulunmas?n? istedi. Dekan?n i??ilere, ?Yasal olarak ?al??mama hakk?na sahipsiniz ancak ben yemek da??tmak zorunday?m? dedi?i belirtildi. Dekan?n ayr?ca ?cretlerinizin ?denmesi konusunda ?S?z veremem? dedi?i belirtildi.
Dekanl???n ?n?nden merkez mutfa?a y?r?yen i??iler, mesai bitimine kadar i? yapmama karar? ald?. Eylem ?zerine i??ilerin yan?na gelen ?zerbil firmas? yetkilileri i??ileri tek tek ?a??rarak 15 g?nl?k ?cretlerini ?dedi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net