Fotoğraf: Evrensel

Muhaliflerden Baykal?a ?garaj? tepkisi

CHP Parti Meclisi?nin ola?an?st? toplant?s?na Ankara d???nda oldu?u gerek?esiyle kat?lmayan Deniz Baykal??n, genel merkezin garaj?nda d?rt Parti Meclisi ?yesine yakalanmas? ele?tiri konusu oldu.


CHP Parti Meclisi?nin ola?an?st? toplant?s?na Ankara d???nda oldu?u gerek?esiyle kat?lmayan Deniz Baykal??n, genel merkezin garaj?nda d?rt Parti Meclisi ?yesine yakalanmas? ele?tiri konusu oldu.
CHP PM ?yesi Adil ?zkol, parti tarihinde b?yle bir olay?n ilk kez ya?and???n? s?ylerken, Baykal??n tutumun yanl?? oldu?unu savundu. ?zkol, ??lk defa rastlanan bir davran??, umar?m son defa olur. ?z?nt? verici. Partinin yetkili birimlerini toplamaman?n yeni bir a?amas?. Yeni bir ayak oyunu? diye konu?tu. ?zkol, ANKA?ya yapt??? a??klamada, ?nceki g?nk? toplant? ?a?r?s?na MYK?n?n kat?lmamas?n? da ele?tirdi. ?zkol, t?z?k gere?i MYK ?yelerinin Ankara?da olmalar? gerekti?ini savunurken, ?MYK toplant?ya kat?lm?yor. Toplu bir davran??. Genel Ba?kan??n da haberi ve te?viki var, belli. ?z?nt? verici tabi? dedi. PM ?yesi ?zzet ?etin ise, ?Yaz?k, e?er ger?ekten bir tesad?f de?il de toplant?n?n bitmesini garajda bekliyorsa CHP?ye de yaz?k, Genel Ba?kana da yaz?k? dedi. ?te yandan, CHP?li muhalifler, PM?yi ola?an?st? toplama giri?iminden vazge?ti. Muhalifler, 1 Aral?k?ta ola?an toplant?s?n? yapacak olan PM?ye haz?rlan?yor. Muhalifler, ?ye yaz?mlar?, g?revden almalar, parti organlar?n?n ?al??t?r?lmamas? iddialar? PM?de tart??maya a?maya ?al??acak. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net