T?rkiye?ye k?? geliyor

Moskova ?zerinden gelecek so?uk hava nedeniyle bug?n s?cakl?k, 5 ila 9 derece d??ecek, Karadeniz?e kar ya?acak. Pazartesi ak?am? da Marmara?da kar ya???? bekleniyor.


Moskova ?zerinden gelecek so?uk hava nedeniyle bug?n s?cakl?k, 5 ila 9 derece d??ecek, Karadeniz?e kar ya?acak. Pazartesi ak?am? da Marmara?da kar ya???? bekleniyor.
Bug?n Marmara, Karadeniz B?lgesi ve ?? Anadolu?da r?zgarlar kuvvetli esecek ve havay? so?utacak. S?cakl?k ?stanbul?da 13, Karadeniz?in i? kesimlerinde ise 10 derecenin alt?na inecek. Samsun?dan ba?layarak Ordu, Artvin ve Erzurum?a kadar ?iddetli ya??? beklendi?inden uzmanlar olu?abilecek sele kar?? uyar?yor.
Kastamonu, Rize-Artvin ve G?m??hane?nin y?ksek kesimlerine y?l?n ilk kar?n?n d??mesi bekleniyor. So?uk hava k?sa s?re kalacak, pazar g?n? hava a?acak. Ancak pazartesi g?n? Balkanlardan yeni bir so?uk ve kar ya???l? havan?n gelmesi bekleniyor. Pazartesi ak?am? Marmara geneli ve ?stanbul?da karla kar???k ya?mur ve kar ya???? bekleniyor. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net