fren sistemi

  • Bir g?n Temel, ?talyan ve Frans?z pistte fren testi yap?yorlarm??.


    Bir g?n Temel, ?talyan ve Frans?z pistte fren testi yap?yorlarm??. ?talyan, Ferrari ile 190 km h?za y?kseldikten sonra yolun sonundaki duvara 1cm kala durmu?. Haval? haval? inmi? arabadan, kap?y? kapatm?? ve ?Benim arabamda ABS var!? demi?. Frans?z ge?mi? bu kez direksiyona. Audi ile h?zlanm?? h?zlanm??, yolun sonundaki duvara 1 mm kala durmu?. O da kas?larak inmi? arabas?ndan ve ?Benim arabada ASR var!? demi?. S?ra Temel?e gelmi?. Temel?in alt?nda hac?murat, h?zlanabildi?i kadar h?zlanm?? ve ?G?mmm!? diye ge?irmi? duvara. Temel?i kan revan i?inde ??karm??lar arabadan. ?talyan ve Frans?z hemen sormu?: ?Senin arabanda hangi fren sistemi var?? Temel ?ASD!? demi?.
    Frans?z ve ?talyan ?a?k?n ?a?k?n bakarken Temel a??klam??:
    - Anas?n? Satsan Durmaz!
    www.evrensel.net