04 Kasım 2007 00:00

Petrol-???ten gazetemize ?? ?d?l

Petrol-?? Sendikas? Ankara ?ubesi, ?nceki ak?am bir t?ren d?zenleyerek, yaz?l? ve g?rsel bas?n alan?nda Emek-Onur ?d?llerini verdi.

Paylaş

Petrol-?? Sendikas? Ankara ?ubesi, ?nceki ak?am bir t?ren d?zenleyerek, yaz?l? ve g?rsel bas?n alan?nda Emek-Onur ?d?llerini verdi.
T?renin a??l???nda konu?an Petrol-?? Sendikas? Ankara ?ube Ba?kan? Mustafa ?zgen, bas?n?n b?y?k ?l??de sermayenin elinde oldu?unu ancak emekten yana bas?n kurulu?lar? ve gazeteciler sayesinde emek?ilerin birbirinden haberdar olabildi?ini belirtti. ?zgen, ?Aky?l i??ileri iki g?n ?nce Diyarbak?r?dan Ankara?ya geldi?inde biz onlar? emekten yana bas?n sayesinde ?oktand?r tan?yorduk? dedi. ?zgen, bu nedenlerle yaz?l? ve g?rsel bas?n alan?nda Emek-Onur ?d?lleri verdiklerini s?yledi. Petrol-?? Sendikas? Merkez Y?netim Kurulu ?yesi ?brahim Do?ang?l ise emek m?cadelesini y?r?tenler, duyuranlar ve tarihe not d??enlerin bir arada olmas?n?n mutluluk verici oldu?unu ifade etti.
?ok say?da sendikac? ve i?yeri temsilcisinin kat?ld??? t?rende, yaz?l? bas?n alan?nda gazetemiz muhabirlerinden Sultan ?zer, M?ge Tuzcuo?lu ve Onur Bak?r ile Anadolu Ajans? Muhabiri G?ksel Y?ld?r?m?a Emek-Onur ?d?l?, g?rsel bas?n alan?nda ise Ulusal Kanal?dan Mehmet Akkaya?ya Emek-Onur ?d?l? verildi. Ayr?ca Petrol-?? Sendikas??n?n tarihiyle ilgili bir belgesel haz?rlayan Adem Baz ve Abidin ??nar?a da plaket verildi. (Ankara/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Y?K protestosuna ?a?r?

SONRAKİ HABER

Recticel’de sendika hakkı için eylemler sürüyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa