S?n?fa bask?n yap?ld?

Lise ??rencisi A.K. (16), koluna ve ders kitab?n?n ?zerine ?K?rdistan da?lar? ?zg?rl?k kokuyor? yazd??? iddias?yla polisler taraf?ndan ders g?rd??? s?n?fa yap?lan bask?nda g?zalt?na al?nd?.


Lise ??rencisi A.K. (16), koluna ve ders kitab?n?n ?zerine ?K?rdistan da?lar? ?zg?rl?k kokuyor? yazd??? iddias?yla polisler taraf?ndan ders g?rd??? s?n?fa yap?lan bask?nda g?zalt?na al?nd?.
Mersin?in Akdeniz beldesinde bulunan Okan Merzeci Lisesi 3. s?n?f ??rencisi A.K, okul m?d?r?, m?d?r yard?mc?s? ve 2 ??retmeni taraf?ndan polise ?ikayet edildi. ?ikayet ?zerine okula bask?n d?zenleyen Mersin Emniyet M?d?rl??? Ter?rle M?cadele (TEM) ?ubesi ekipleri, A.K?yi ders g?rd??? s?n?ftan g?zalt?na ald?. Savc?l?k taraf?ndan ifadesi al?nan A.K, tutuklanma talebiyle Mersin 2. Sulh Ceza Mahkemesi?ne sevk edildi. Mahkemede ifadesi al?nan A.K, tutuksuz yarg?lanmak ?zere serbest b?rak?ld?.
Evine de bask?n yap?ld?
Okula yap?lan bask?nla e? zamanl? olarak A.K?nin evine de bask?n yap?ld?. A.K?nin babas? Emin K, bask?n esnas?nda evlerinin da??t?ld???n? belirterek, k?z?n? g?zalt?na alan polislerin K?rtlere hakaret etti?ini ?ne s?rd?. K?z?n?n, okul m?d?r?, m?d?r yard?mc?s? ve iki ??retmen taraf?ndan polise ?ikayet edildi?ini belirten baba Emin K, ?Polisler okula bask?n d?zenleyip k?z?m? s?n?ftan alm??. Bu arada da k?fretmi?ler. Eve yap?lan bask?nda ben evde de?ildim. D??ar?dan beni alarak TEM ?ubesine g?t?rd?ler. Nasihatlerde bulunarak ?st? kapal? tehditvari konu?tular? dedi. (Mersin/D?HA)
www.evrensel.net