Gen?oyuncular perde a??yor

Tiyatro ?al??malar?nda 18 y?l? geride b?rakan Gen?oyuncular Sahnesi, yeni tiyatro sezonuna 3 yeni oyunla ?merhaba? diyor.


Tiyatro ?al??malar?nda 18 y?l? geride b?rakan Gen?oyuncular Sahnesi, yeni tiyatro sezonuna 3 yeni oyunla ?merhaba? diyor.
?al??malar?n? Ankara Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf??nda y?r?ten Gen?oyuncular Sahnesi, 18 y?l? geride b?rakt?. Kas?m ay?nda yeni tiyatro d?nemine ba?layacak olan Gen?oyuncular Sahnesi, yeni sezonda ?Kavuklu Politikac??, ?Hac? Bekta? Destan?? ve ??ocuk ve Bal?k? adl? yeni oyunlar?n? tiyatro severlerle bulu?turacak. Grup, ayr?ca ge?mi? y?llarda oynad?klar? ?Faturat?r?, ?Y?k?, ?Koca Ayak? adl? oyunlar?n? da Uluslararas? Ankara Tiyatro Festivali, Sinop Tiyatro G?nleri ve Mersin turnesinde sahneleyecek. Gen?oyuncular Sahnesi, Tiyatro Ya?am ortakl???nda ?zg?r Tiyatro ve Tiyatro Ar?n ile birlikte Slawomir Mrozek?in yazd???, ?zg?r Tiyatro Genel Sanat Y?netmeni ?zg?r Ba?kaya?n?n y?netti?i ?Polisler? adl? oyuna da imza atacak.
Bir orta oyunu ?al??mas? olan ?Kavuklu Politikac?? adl? oyunda Pi?ekar, Kavuklu?ya oyun oynarken, Kavuklu da Pi?ekar?a oyun oynuyor. Oyunda, ?ok k?lt?rl?, ?ok kimlikli Anadolu tiyatrosunun zengin birikimi ile birlikte ya?ama k?lt?r? ortaya konuluyor. Oyunda, herkes farkl? ama herkes o farkl?l???yla b?t?n? tamaml?yor. ?Hac? Bekta? Destan?? ise, bir ??retmenin tayininin Hac?bekta? Kasabas??na ??kmas?n?n ard?ndan etkilendi?i ve ara?t?rd??? Hac? Bekta??? kaleme al?r. Hac? Bekta???n, Babai ?syan? sonras? Suluca Karah?y?k?e geli?i ve oraya yerle?mesi, da??lan canlar? yeniden derleyip toparlamas? anlat?l?yor. Bir ?ocuk oyunu olan ??ocuk ve Bal?k?ta ise, Mu?la?n?n bir kasabas?nda ge?en bal?k?? ?yk?s? anlat?l?yor. ?al??malar?na ili?kin bilgi veren Gen?oyuncular Sahnesi Genel Sanat Y?netmeni Selim Kal??, g?n?m?zde piyasan?n dayatt??? ve manip?le etti?i seyirci toplulu?unun bu manip?lasyondan ar?narak yeniden insan ve insana ba?l? de?erlere sahip ??kaca??na inand???n? belirtti. Kal??, politik tiyatrolar?n sanat?n piyasa k?skac?ndan kurtulmas? m?cadelesini kendi cephelerinden vermeye devam edeceklerini dile getirerek, emek ve demokrasi g??lerinin bu soruna sahip ??kmas?n? istedi. Kal??, son g?nlerde geli?en gerici, milliyet?i, ?rk?? ve ?oven dalgay? a?man?n tek yolunun sanat?n piyasa k?skac?ndan kurtar?lmas? oldu?unu savunarak, ?Zira piyasan?n kendisi gerici, milliyet?i ve ?rk??d?r? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net