NY Times: ABD?ye k?t? haber

Pakistan Devlet Ba?kan? General Pervez M??erref?in, ?lkede OHAL ilan edip muhalif av? ba?latmas?, ?slamabad??n s?k? m?ttefiki ABD?deki gazetelerde de geni? yer buldu.


Pakistan Devlet Ba?kan? General Pervez M??erref?in, ?lkede OHAL ilan edip muhalif av? ba?latmas?, ?slamabad??n s?k? m?ttefiki ABD?deki gazetelerde de geni? yer buldu. Bir?ok etkili Amerikan gazetesi haberi man?etten duyururken, en ilgin? yorum ise ?The New York Times? gazetesinden geldi.
NY Times, ?M??erref, anayasay? ask?ya ald?, ABD?ye meydan okudu? ba?l???yla verdi?i haberde, ?lkedeki son duruma yer verdi. Gazetede, ?S?r?den ayr?lan ortak, Beyaz Saray?? yaya b?rakt?? ba?l???yla yer alan haber-analizde ise ABD?nin Pakistan ile ?s?k? ili?kileri?ne dikkat ?ekilirken, M??erref?in, ABD?nin Pakistan?da ?zorlukla? y?r?tt??? ?g?? payla??m?? planlar?na da darbe vurdu?unu belirtti.
?ABD, Pakistan?da 5 ay? a?k?nd?r siyasi bir ge?i? s?reci yaratmaya ?al???yordu? diyen NY Times, ?Cumartesi g?n? bu dikkatle haz?rlanm?? plan g?r?lmeye de?er bi?imde suya d??t?. Beyaz Saray ?imdi, s?n?rl? se?enek ve ileriye ad?m konusundaki bulan?kl?k ile ?bekle ve g?r? takti?i izliyor? ifadelerini kulland?.
Bush?un kabusu
ABD?nin, M??erref?e ?ter?rle m?cadele? ad?na milyonlarca dolar ak?tt???n? hat?rlatan NY Times, ?General M??erref?in OHAL karar?, Bush y?netimi yetkililerine kabus ya?att?; Amerikan destekli diktat?r, n?kleer silahlar?n bulundu?u ve halk?n deliye d?nd??? bir ?lkede sivil istikrars?zl?k yarat?yor? diye belirtti.
Bush y?netiminin, 2001 y?l?ndan bu yana Pakistan ile geli?tirdi?i ?ter?rle m?cadele? ittifak?na da dikkat ?eken NY Times, ?Ne olursa olsun uzmanlar, M??erref?in karar?n? ABD i?in iyi bir haber olarak g?rm?yor. Pakistan, demokrasi patikas?na d?nse de, son hareket, Pakistan liderini y?pratt?? dedi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net