?in uydusu Ay y?r?ngesine girdi

?in?in ilk Ay ke?fi uydusu ?ang?-1, f?rlat?l???ndan 12 g?n sonra uygulanan ilk frenlemeden sonra Ay y?r?ngesine girdi.


?in?in ilk Ay ke?fi uydusu ?ang?-1, f?rlat?l???ndan 12 g?n sonra uygulanan ilk frenlemeden sonra Ay y?r?ngesine girdi.
Pekin Uzay U?u? Kontrol? Merkezi taraf?ndan yap?lan duyuruda, ilk frenlemenin ba?ar?yla yap?lmas?n?n ?ang?-1 uydusunun bilimsel ke?if ?al??malar?na ba?lamas?na sa?lam zemin haz?rlad??? belirtildi. ?in bas?n?nda, ??in?in yerk?reden 380 bin kilometre mesafedeki bir uyduyu ?ok hassas bi?imde kontrol etme g?c?ne sahip oldu?unu g?steren bu ?al??ma?, ?in?in uydu kontrol? alan?ndaki ?yeni bir at?l?m? olarak nitelendi.
?ang?-1 uydusu, ?in?in Ay?a 2012?de yollayaca?? insans?z ara? ve 15 y?l i?inde yollayaca?? insanl? ara? i?in Ay y?zeyinde incelemelerde bulunacak. ?in, 2003?te eski Sovyetler Birli?i ve ABD?den sonra uzaya insan yollayan ???nc? ?lke olmu?tu. 2005?te uzaya iki astronot yollayan ?in, 2008?de uzay y?r?y??? yapmay? planl?yor. Japonya da 10 y?l i?inde Ay?a ara? yollamay? hedefliyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net