Umut ?iftli?i kanald 02,00

Los Angeles?de polislik yapan J.T. Hope, su?lular? tutuklayarak ?ehri belalardan kurtaramayaca??n? anlam??t?r.


Los Angeles?de polislik yapan J.T. Hope, su?lular? tutuklayarak ?ehri belalardan kurtaramayaca??n? anlam??t?r. O da emekli olup t?m paras?n? bir s???r ?iftli?inde ?? gen? su?luyu yola getirmek i?in harcamaya karar verir. B?y?k ?iftlikte onlar? g?nde on iki saat ?al??t?racakt?r. ?ki haftal?k bu s?rede e?er istedi?i gibi olurlarsa cezaevine girmeyeceklerine dair s?z vermi?tir. Televizyon i?in ?ekilmi? bir film. Tekd?ze bir senaryoya sahip olmas?na ra?men s?k?lmadan izlenebilen filmde, ?zellikle gen? oyuncular dikkat ?ekiyor.
www.evrensel.net