Chavez?e destek g?sterisi

Anayasada yap?lan de?i?iklikler nedeniyle son g?nleri gerilimli ge?iren Venez?ella?n?n ba?kenti Caracas?ta, muhalefetin ard?ndan bu kez de halk?? lider Hugo Chavez?e destek g?sterisi d?zenledi.


Anayasada yap?lan de?i?iklikler nedeniyle son g?nleri gerilimli ge?iren Venez?ella?n?n ba?kenti Caracas?ta, muhalefetin ard?ndan bu kez de halk?? lider Hugo Chavez?e destek g?sterisi d?zenledi. K?z?llara b?r?nm?? binlerce Venez?ellal? ve bir?ok bakan?n da kat?ld??? y?r?y?? s?ras?nda, ?Chavez?e evet? sloganlar? at?ld?.
Chavez?in liderlik etti?i g?steride, muhaliflerin ?lkede yaratt??? ?iddet ortam? da protesto edildi. Konu?mas?nda, ABD destekli muhalifleri ?iddeti yaymakla su?layan Chavez, ?Venez?ella sokaklar?n? kana bulamalar?na izin vermeyece?iz? dedi. Caracas?ta ge?en hafta Venez?ella Anayasas??nda yap?lan de?i?iklikleri protesto etmek i?in g?steri d?zenleyen muhalifler, polisle ?at??m??, olayda iki ??renci ya?am?n? yitirmi? ve 4?? yaralanm??t?.
Venez?ella Meclisi, anayasada toplam 69 de?i?iklik ?ng?ren paketi 2 Aral?k?ta referanduma sunacak. De?i?ikliklerin onaylanmas? halinde h?k?met, mahkeme karar? olmadan ?zel m?lkiyeti kamula?t?rabilecek, Merkez Bankas? h?k?metin kontrol? alt?na girecek ve kooperatifler taraf?ndan y?netilen ?yeni m?lkiyet t?r?? ihdas edilecek. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net