Taliban??n ?nlenemez y?kseli?i

Afganistan?da ABD ?nc?l???ndeki i?gal g??lerine kar?? silahl? m?cadele veren Taliban Hareketi?nin, bat?daki Herat vilayetinde 3 b?lgenin denetimini ele ge?irdi?i bildirildi.


Afganistan?da ABD ?nc?l???ndeki i?gal g??lerine kar?? silahl? m?cadele veren Taliban Hareketi?nin, bat?daki Herat vilayetinde 3 b?lgenin denetimini ele ge?irdi?i bildirildi. Ge?en g?nlerde Kandahar?a ilerledi?i ve burada da bir b?lgenin kontrol?n? ele ge?irdi?i belirtilen Taliban militanlar?n?n, ?ran s?n?r?ndaki Herat vilayetinin G?listan, Bakva ve Hak-? Sefid b?lgelerini hafif silahl? Afgan polisini ??kararak ele ge?irdikleri, ?? b?lgeyi yeniden almak isteyen Afgan ve koalisyon askerlerine direndikleri s?ylendi.
Bu arada bir Afgan g?venlik yetkilisi, Herat?ta Afgan polisinden 38?inin ge?en hafta Taliban saflar?na ge?ti?ini s?ylerken, Herat sakinleri, NATO?ya ba?l? olarak g?rev yapan ?talyan askerlerinin de Taliban??n ele ge?irdi?i b?lgelerin yeniden al?nmas? i?in Afgan g??lerine yard?m etmedi?ini belirtiyor. Afganistan?da son 2 y?ld?r sald?r?lar?n? yo?unla?t?ran Taliban Hareketi, 50 bin i?gal askerini Afganistan?dan kovmak i?in ?al???yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net