Fotoğraf: Evrensel

Putin yine sert ??kt?

Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin, pazar g?n? ba?kent Moskova?daki K?z?l Meydan?da yapt??? konu?mada, yine ?lkesinin i?i?lerine kar??maya ?al??an g??lere ??k??t?.


Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin, pazar g?n? ba?kent Moskova?daki K?z?l Meydan?da yapt??? konu?mada, yine ?lkesinin i?i?lerine kar??maya ?al??an g??lere ??k??t?. Konu?mas?nda, ?d?nyada Rusya?ya s?zmaya ve onun do?al zenginliklerini kullanmaya ?al??an insanlar oldu?unu? ifade eden Putin, ?bu g??lerin t?m insanl??? y?netmeye ?al??t???n?? ifade ederken, isim vermeden ABD y?netimini ele?tirdi. Ba?kentte Rus askeri ??rencileri ile gen?lik derne?i ?yelerine seslenen Putin, a??klamas?n?n ABD?yi i?aret eden b?l?m?nde ise ?Baz? insanlar, d?nyan?n tek kutuplu olmas?n? ve t?m insanl??a h?kmetmeyi istiyor. Bu k???k az?nl?k, Rusya?ya dostane duygular beslemiyor? diye konu?tu. Rus lider, ?zellikle son iki y?ld?r yapt??? a??klamalarda isim vermeden s?rekli ABD?ye ?at?yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net