taBeL? yaz?lar

 • - T?rk filmlerine ?Yerli Filim? diyorsak, yabanc? filmlere de ?Yersiz Film? diyebilir miyiz?


  - T?rk filmlerine ?Yerli Filim? diyorsak, yabanc? filmlere de ?Yersiz Film? diyebilir miyiz?
  - G?z?m?n Ferini Kaybettim? Bulan fersin!
  - Adalet M?lk?n Temeli de, ge? gelen adalet m?lk? temelden sarsm?yor mu?
  - Temizlik ?irketine, hal?, perde ve kanepelerin ?zerindeki pislikleri sineye ?ekecek bay-bayan temizlik eleman? al?nacakt?r!
  - Ma?allah iyi idare ediyorsunuz, ama sadece vaziyeti!..
  - Yasin hayal, ?l?m ger?ek!..
  - Pi?manl?k Yasas??n?n neredeyse Anayasal zorunluluk oldu?u bir ?lkede, d?nekli?in ve ikiy?zl?l???n laf? m? olur!..
  - Adaletin sembol? terazidir. Demek bu y?zden paras? olan a??r bas?yor!..
  - G?zden Irak olan g?n?lde Filistin olur!..
  - Yetim hakk? yiyenler insan hakk?ndan ne anlar!..
  - T?re cinayetleri T?rkiye?nin en b?y?k sorunlar?ndan biri olmaya devam ediyor. ?T?REmiyesiniz emi!?
  - Sana Bin Ladin kez s?yledim, bu USAme ba??m?za bela olacak diye!..
  - Bas?na gelince, ba?a gel Bab-? Ali?ye gel!
  - Seyis bakar, at ko?ar, jokey ko?turur, at sahibi ise hem bakar hem ko?ar hem de ko?turur!..
  - S?k???nca T?rk?yle, K?rd?yle, Laz?yla, ?erkeziyle, Alevisiyle, S?nnisiyle karde?iz t?r?nden laf ederiz. ?yleyse neden sadece T?rkcell!.. Hani K?trcell, Lazcell, Alevicell, S?nnicell? Karde? de?il miyiz?
  Veli Bayrak/Ankara
  www.evrensel.net