Y?K protestolar? bug?n

Y?ksek??retim Kurulu (Y?K), kurulu?unun 26. y?ld?n?m?nde bir?ok eylemle protesto ediliyor.


Y?ksek??retim Kurulu (Y?K), kurulu?unun 26. y?ld?n?m?nde bir?ok eylemle protesto ediliyor. Yurdun bir?ok yerinde lise ve ?niversite ??rencilerinin yan? s?ra e?itimciler taraf?ndan yap?lan Y?K eylemleri, bu y?l da ?niversitelerin sermayeye de?il bilime hizmet etmesi ve demokratik bir ?niversite talepleri ile yinelenecek.
Y?K??n kurulu?unun 26. y?ld?n?m? olan bug?n, T?rkiye?nin bir?ok kentinden otob?slerle hareket edecek olan Gen?lik Federasyonu ?yeleri, Y?K merkez binas? ?n?nde toplanacak. ?zmir?de ise ?niversite ??rencileri, bug?n ve yar?n iki eylemle Y?K??n kapat?lmas?n? isteyecek. ?stanbul?da Y?K protestosunun adresi, her y?l oldu?u gibi Beyaz?t Meydan? olacak.
Samsun?da kurulu? y?ld?n?m?nde Y?K?? protesto eden E?itim Sen ve ?niversite ??rencileri, ?niversiteleri bilim yuvas? olmaktan ??kartan kurumun kapat?lmas?n? istedi. ?Paras?z, bilimsel, anadilde e?itim? sloganlar?yla S?leymaniye Ge?idi?nde bir araya gelen E?itim Sen ?yeleri ve ??renciler, e?itim sisteminin ?zerinde ?Demokles?in k?l?c?? gibi sallanan Y?K??n kald?r?lmas?n? istedi.
B?t?n sonu?lar?yla tasfiye edilmeli
Y?K??n kurulu? y?ld?n?m? ile ilgili yaz?l? a??klama yapan ?ZG?R-DER Genel Ba?kan? H?lya ?ekerci de Y?K??n, kuruldu?u g?nden bug?ne akademik camiay? istihbarat, psikolojik sava? veya d?zene uygun kafalar yeti?tirmek ?zere koordine etmekte oldu?unu vurgulad?. ?ekerci, gerek akademik gerekse siyasi duru?lar?yla ??renciler ve toplum nezdinde itibar?n? t?m?yle yitirmi? olan Y?K sisteminin, b?t?n sonu?lar?yla tasfiye edilmesini istedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net