Fotoğraf: Evrensel

Askerlerin sa? al?nmas?n? unutup DTP?ye y?klendiler

H?k?met ve Meclis?teki muhalefet partileri CHP ile MHP, 8 askerin sa? salim teslim edilmesini unutup, askerleri teslim alan DTP ?zerinden rant kavgas?na ba?lad?lar.


H?k?met ve Meclis?teki muhalefet partileri CHP ile MHP, 8 askerin sa? salim teslim edilmesini unutup, askerleri teslim alan DTP ?zerinden rant kavgas?na ba?lad?lar. AKP, CHP ve MHP, DTP?yi su?larken de ortak dil kulland?lar: ?Ter?r ?rg?t?n?n uzant?s?.?
CHP Grup Ba?kan Vekili Kemal K?l??daro?lu, AKP?nin, ?DTP arac?l???yla ter?r ?rg?t? PKK ile ba?lant? kurdu?unu? savunarak, ?H?k?met, milletvekillerini Kuzey Irak?a niye g?nderdi? diye sordu.
Bakan ?ahin?e ?uval hat?rlatmas?
Adalet Bakan? Mehmet Ali ?ahin?in, askerlerin serbest b?rak?lmas?n?n ard?ndan yapt??? a??klamay? da ele?tiren K?l??daro?lu, s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ?T?rk askerlerinin ba??na Kuzey Irak?ta, ABD taraf?ndan ?uval ge?irilirken, acaba Say?n ?ahin bu ?lkede bakanl?k yapm?yor muydu? O zaman ni?in bu t?r a??klamalar yapmad?? Acaba ?ABD?yi ?zerim? diye mi bir a??klama yapmad???
MHP de DTP?yi su?lad?
MHP Grup Ba?kan Vekili Oktay Vural ise ?T?rk askerlerinin ka??r?lmas?n?n siyasi ama? i?in kullan?ld???n?? ileri s?rerek ?DTP de bu i?ten nemalanmak istiyor. Demek ki nemalanmak isteyenler bu i?in arkas?nda? dedi.
Vural, ?Askerlerin serbest b?rak?lmas?n?, PKK?ya yard?m ve yatakl?k edenler kullan?yor, PKK kullan?yor, PKK uzant?s? siyasi ma?alar kullan?yor. Bu da ter?r ?rg?t?n?n ama? ve hedeflerini kolayla?t?r?yor. Toplumun y?nlendirilmesine h?k?met ne yap?yor? Ter?r ?rg?t?n?n propaganda yapmas? serbest, bizim ter?r ?rg?t?ne kar?? tepki duymam?z, bunu dile getirmemiz yasak? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net