Adalet bakan?na bak

Adalet Bakan? Mehmet Ali ?ahin, 8 askerin teslim edilmesiyle ilgili, ?T?rk Silahl? Kuvvetleri?nin hi?bir mensubu b?yle bir duruma d??memeliydi.


Adalet Bakan? Mehmet Ali ?ahin, 8 askerin teslim edilmesiyle ilgili, ?T?rk Silahl? Kuvvetleri?nin hi?bir mensubu b?yle bir duruma d??memeliydi. Dolay?s?yla kendilerinin kurtulmu? olmas?ndan fazla bir sevin? duyamad???m? ifade etmek istiyorum? dedi.
?ahin, Ankara ?niversitesi Hukuk Fak?ltesi?nin 82. kurulu? y?l d?n?m? t?reninde gazetecilerin sorular?n? yan?tlad?.
?ahin ?unlar? s?yledi: ??ncelikle askerlerimizin, T?rk Silahl? Kuvvetleri mensuplar?n?n herhangi birinin ya da bir b?l?m?n?n b?l?c? ter?r ?rg?t?n?n eline ge?mi? olmas?ndan, T?rkiye Cumhuriyeti vatanda?? olarak b?y?k ?z?nt? duydu?umu belirtmeliyim. T?rk Silahl? Kuvvetleri?nin hi?bir mensubu b?yle bir duruma d??memeliydi. Dolay?s?yla kendilerinin kurtulmu? olmas?ndan fazla bir sevin? duyamad???m? ifade etmek istiyorum. Bu benim ki?isel de?erlendirmemdir.? (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net