Destek ziyareti

EMEP Kad?k?y ?l?e ?rg?t? Ac?badem Telekom M?d?rl????nde grevde olan i??ileri ziyaret etti.


EMEP Kad?k?y ?l?e ?rg?t? Ac?badem Telekom M?d?rl????nde grevde olan i??ileri ziyaret etti. ???iler, haklar?nda yap?lan haks?z su?lamalardan rahats?zl?klar?n? dile getirdiler. ??irket y?netimi, sendika ile sadece ?cretler konusunda anla?ma sa?lanamad???n? a??klayarak kamuoyunu yanl?? y?nlendirmektedir. As?l ama?lar? Telekom gibi g??l? bir kurulu?ta sendikal ?rg?tl?l??? ortadan kald?r?p ta?eronla?maya y?nelmektir? diyen i??iler, polis sald?r?lar?n? da k?nad?lar. Meclis?te grubu bulunan partilerin il?e ?rg?tlerini gezerek destek istediklerini hat?rlatan i??iler, bu partilerin grevden bile haberdar olmad?klar?n? dile getirdiler. EMEP ?yeleri de de t?m g??leriyle grevcilerin yan?nda olacaklar?n? s?ylediler. Bu ama?la muhtarlar? gezdiklerini anlatan EMEP?liler ?Muhtarlar?n greve destek ama?l? ziyaret ?nerimizi olumlu buldular? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net