Ecevit an?ld?

Eski Ba?bakan ve DSP Genel Ba?kan? B?lent Ecevit, ?l?m?n?n birinci y?l d?n?m?nde Devlet Mezarl????ndaki kabri ba??nda an?ld?.


Eski Ba?bakan ve DSP Genel Ba?kan? B?lent Ecevit, ?l?m?n?n birinci y?l d?n?m?nde Devlet Mezarl????ndaki kabri ba??nda an?ld?. DSP ve SHP ?rg?tleri Ecevit i?in ayr? ayr? d?zenledikleri anmalarda mezara ?i?ek b?rakt?.
Bir?ok ilden gelerek saat 10.00?da mezarl?kta toplanmaya ba?layan DSP?liler, partinin Genel Ba?kan? Zeki Sezer ve DSP?li milletvekillerinin mezarl??a gelmesinin ard?ndan alk??lar ve karanfillerle Ecevit?i and?. Sezer, Ecevit?in kabrine ?elenk b?rakt?. Mezar ba??nda Kuran okunmas? ve sayg? duru?unun ard?ndan DSP?liler Ecevit?i anma etkinlikleri ?er?evesinde d?zenlenen panele kat?lmak ?zere mezarl?ktan ayr?ld?. Ecevit?in e?i Rah?an Ecevit?in ise rahats?zl??? nedeniyle anmaya kat?lamad??? ??renildi.
SHP Genel Ba?kan? Murat Karayal??n ba?kanl???ndaki SHP?liler de mezarl??a saat 11.30?da geldi. Karayal??n, Ecevit?in mezar?na parti ?elengini b?rakt?. Sayg? duru?unda bulunan SHP?liler Ecevit i?in fatiha okudu. Karayal??n yapt??? konu?mada, ?D?n eski genel ba?kan?m?z? topra?a verdik. Bug?n T?rkiye solunun unutulmaz liderlerinden B?lent Ecevit?i an?yoruz. Sadece sosyal demokratlara de?il, b?t?n ulusumuza ba?sa?l??? diliyoruz? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net