Korkusuz trt1 20:30

Kahraman??n ba?rol oyuncusundan, onun gibi estetik d?v?? sahneleriyle dolu bir Uzakdo?u filmi.


Kahraman??n ba?rol oyuncusundan, onun gibi estetik d?v?? sahneleriyle dolu bir Uzakdo?u filmi.
Huo Yuanjia, ?ok tan?nm?? bir d?v???? olan babas?n?n herkesin ?n?nde yenilmesinden duydu?u utan?la gelecekte ?ok b?y?k bir d?v???? olmaya yemin eder. Y?llar sonra amac?na ula?sa da, ya?ad??? b?y?k bir trajedi, hayat?n?n ciddi bir ?ekilde sars?lmas?na neden olur.
Bu olaylardan sonra, Yuanjia ka?ar, ya?amak ya da ?lmek umurunda de?ildir. Ama her ?eye ra?men y?lmadan sava??na devam edecektir. ?in sava? sanatlar? ustas? Huo Yuanjia?n?n hayat hikayesinden uyarlanm??.
www.evrensel.net