?ivi

 • ?ki deli kald?klar? hastanenin berberinden ?ok ?ikayet?idir.


  ?ki deli kald?klar? hastanenin berberinden ?ok ?ikayet?idir. Sebebi berberin sa?lar?n? s?rekli makine ile t?ra? etmesidir. ?ki kafadar bu i?e bir ?are bulur. Biri di?erinin kafas?na ?ivi ?akacak, b?ylece makine t?ra? ederken k?r?lacakt?r. Bir ?ivi ve ?eki? bulurlar. Deli tam ?iviyi arkada??n?n kafas?na ?akacakken ?b?r? korkuyla inler. ?iviyi ?akacak olan sorar:
  - Ne o, korkuyor musun yoksa?
  ?b?r? cevap verir:
  - Ya ?ekici ?iviye de?il de kafama vurursan diye korkuyorum!
  www.evrensel.net