D?SK?ten zamlara tepki

D?SK Genel Sekreteri Musa ?am, h?k?metin a??klad??? zam oranlar?na tepki g?sterdi.


D?SK Genel Sekreteri Musa ?am, h?k?metin a??klad??? zam oranlar?na tepki g?sterdi. Yaz?l? a??klama yapan ?am, ?AKP se?imde da??tt??? ?sadaka yard?mlar?n?? ?at??ma ortam?n? f?rsat bilerek geri topluyor? dedi.
?am a??klamas?nda, AKP?nin sermayenin sorurlar?na ??z?m bulmak, IMF?nin direktiflerini yerine getirmek i?in ?abalarken, halk?n ihtiya?lar?na kulaklar?n? t?kad???n? ifade etti. A??klanan ekonomik program?n a??kland??? gibi enflasyonu d???rmekten uzak oldu?unu dile getiren ?am, program?n y?k?n?n ?al??anlar?n ?zerine y?k?lmas?ndan vazge?ilmesini, halka verilen s?zlerin tutulmas?n? istediklerini ifade etti. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net