07 Kasım 2007 00:00

Mu??ta sel n?beti

Mu??un Korkut il?esine ba?l? Altunova beldesinde vatanda?lar, olas? sel felaketine kar?? s?ra d??? bir y?ntem geli?tirdiler.

Paylaş

Mu??un Korkut il?esine ba?l? Altunova beldesinde vatanda?lar, olas? sel felaketine kar?? s?ra d??? bir y?ntem geli?tirdiler. Bug?ne kadar ?slah edilmeyen ?aksur Deresi?nin ta??p evlerine gelmesinden korkan vatanda?lar ya?murlu g?rlerde s?rayla sabaha kadar n?bet tutuyorlar.
Belde Belediye Ba?kan? Ecvet Budak yapt??? a??klamada, 7 bin n?fuslu Altunova?da her y?l ilkbahar ve sonbahar d?neminde etkili olan ya???lar?n ard?ndan belde merkezinden ge?en ?aksur Deresi?nin ta?mas? sonucu sel felaketi ya?and???n? s?yledi.
Vatanda?lar?n, selden en az zararla kurtulmas? i?in ya???l? g?nlerde sabaha kadar s?rayla n?bet tutmak zorunda kald???n? dile getiren Budak, ??aksur Deresi?nde debinin y?kselmesi durumunda n?bet tutanlar, dere kenar?nda evleri bulunan vatanda?lar? uyar?yor? diye konu?tu.
Sel felaketinin ?nlenebilmesi i?in ?aksur Deresi?nin ?slah edilmesi gerekti?ini, ancak belediyenin imkanlar? s?n?rl? oldu?u i?in bu ?al??may? yapamad?klar?n? ifade eden Budak, yetkililere durumu bildirdiklerini ancak ?imdiye kadar vatanda?lar? tatmin edecek bir cevap alamad?klar?n? ifade etti. Budak, ?Oysa beldemiz ciddi sel felaketlerine maruz kalmaktad?r. Ge?en y?l ya?anan selde bir?ok vatanda??m?z?n hayvan? telef oldu. Art?k bir an ?nce beldemizde ya?anan bu tehdidin ortadan kald?r?lmas?n? istiyoruz.? ?eklinde konu?tu.
Ta?ma tehdidi yok
DS? ?l M?d?rl??? yetkilileri ise a??klamalar?n aksine Altunova beldesinde ciddi bir sel tehdidi bulunmad???n? iddia ettiler. Beldede zaman zaman su ta?k?nlar? ya?and???n?, bunun ?nlenmesi i?in de ?aksur Deresi?nin ?slah edilmesi gerekti?ini kabul eden yetkililer, yat?r?m program?na al?nan bu ?al??malar?n ?denek aktar?lmas? durumunda ihale edilerek ba?lat?laca??n? kaydettiler. (HABER MERKEZ?)
ÖNCEKİ HABER

Dink?in avukat?ndan yalanlama

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa