K?? T?rkiye?ye geldi

So?uk hava dalgas? T?rkiye?nin bir?ok b?lgesinde etkisini g?stermeye ba?lad?. Edirne ve K?rklareli?ne y?l?n ilk kar? d??erken elveri?siz hava ko?ullar? nedeni ile baz? yerlerde deniz ula??mlar? iptal edildi.


So?uk hava dalgas? T?rkiye?nin bir?ok b?lgesinde etkisini g?stermeye ba?lad?. Edirne ve K?rklareli?ne y?l?n ilk kar? d??erken elveri?siz hava ko?ullar? nedeni ile baz? yerlerde deniz ula??mlar? iptal edildi.
Edirne ve K?rklareli?nde mevsimin ilk kar? ya?d?. Trakya?da y?l?n ilk kar? Edirne ve K?rklareli?nin y?ksek kesimlerine d??t?. Edirne?nin Lalapa?a il?esine ba?l? Vaysal ve ?meroba k?y?nde, kar kal?nl??? 2 santimetreye ula?t?. K?rklareli?nin Demirk?y il?esine ba?l? Balaban ve Haldibey k?ylerinde de ak?am saatlerinde kar ya???? ba?lad?. Kar kal?nl??? 3 santimetreyi buldu.
Kuzey Ege?de etkili olan poyraz nedeniyle G?k?eada ve Bozcaada?ya deniz ula??m? yap?lam?yor.
Saatteki h?z? zaman zaman 70 kilometreye ula?an ?iddetli r?zgar, G?k?eda-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli aras?ndaki araba vapuru seferlerinin ge?ici olarak durdurulmas?na neden oldu.
?te yandan, ?anakkale-Eceabat, Gelibolu-Lapseki araba vapuru seferleri, sorunsuz olarak s?rd?r?l?yor.
R?zgar?n ?iddetini d???rmesi halinde, ge?ici olarak durdurulan araba vapuru seferlerinin normale d?nece?i bildirildi.
Band?rma?da seferler iptal
Bal?kesir?in Band?rma il?esinde, elveri?siz hava ko?ullar? deniz ula??m?n? olumsuz etkiliyor. Edinilen bilgiye g?re, saatteki h?z? zaman zaman 70 kilometreyi bulan f?rt?na nedeniyle Band?rma-?stanbul Yenikap? aras?nda ?al??an ?stanbul Deniz Otob?sleri A??nin (?DO) deniz otob?s? seferleri, kar??l?kl? olarak iptal edildi.
Band?rma Liman Ba?kanl??? da hava muhalefeti nedeniyle k???k tonajl? teknelerin liman d???na ??kmas?na izin vermiyor. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net