Bar?? G?nleri co?kuyla ba?lad?

ODT? Bar?? G?nleri co?kulu bir a??l?? etkinli?i ile ba?lad?. ?ark?lar s?yleyen, halaylar ?eken y?zlerce ODT? ??rencisi, hep bir a??zdan ?bar??? dedi.


ODT? Bar?? G?nleri co?kulu bir a??l?? etkinli?i ile ba?lad?. ?ark?lar s?yleyen, halaylar ?eken y?zlerce ODT? ??rencisi, hep bir a??zdan ?bar??? dedi. Ka??ttan bar?? turnalar? yapan ??renciler, ?Da?larda bar?? istiyoruz? diyerek bar?? ?ad?r?n? kurdu, ?bar??? in?a etmek? i?in jengalar? ?st ?ste dizdi.
50?ye yak?n ??renci toplulu?unun d?zenledi?i ODT? Bar?? G?nleri?nin a??l???, Fizik B?l?m??n?n ?imlerinde y?zlerce ??rencinin kat?l?m?yla ger?ekle?tirildi. ??renci topluluklar? ad?na ortak a??klamay? yapan Sosyoloji Toplulu?u?ndan Eda ?zdek, ???renci topluluklar? olarak bir ama? etraf?nda birle?tik. Hepimiz ?Bar?? istiyoruz? dedik. ?stedi?imiz, hayalini kurdu?umuz bar??, silahlarla de?il tek bir insan bile ?lmeden kurulabilecek bir bar??t?r? dedi. ??renci topluluklar?n?n ortak bar?? ?a?r?s?n? okuyan ?zdek, s?zlerini Naz?m Hikmet?in ?Ya?amak bir a?a? gibi tek ve h?r ve bir orman gibi karde??esine? dizeleri ile bitirdi. Konu?man?n ard?ndan hep bir a??zdan ?G?zel g?nler g?rece?iz ?ocuklar? ?ark?s?n? s?yleyen ??renciler, ?ODT? hayk?r, sava?a hay?r? ve ?Bar??, bar??, bar??? sloganlar?n? att?lar.
Bar?? ?ad?r? kuruldu
Etkinlik, T?rk Halk Bilimi Toplulu?u ve M?zik Topluluklar? ?yelerinin ?Bar???n ritmini ar?yoruz? temas?yla ritim aletleriyle yapt?klar? m?zik e?li?inde ?ekilen halaylarla devam etti. Bu arada Da?c?l?k ve K?? Sporlar? Kolu, Fizik B?l?m??n?n ?imlerinde Bar?? ?ad?r??n? kurdu. Bar?? ?ad?r?, ?Da?larda bar?? istiyoruz?, ?Komando de?il da?c? ol? ve ?Da?lar a?lamas?n? yaz?l? d?vizlerle s?slendi. T?rk-Japon ?leti?im Toplulu?u ?yeleri ise Japon k?lt?r?nde ?ka??ttan bin turna yapmakla bir dile?in ger?ekle?ece?i? y?n?nde bir inan? bulundu?unu anlatarak, ??rencilerle birlikte bar?? i?in ka??ttan turnalar yapt?. Yap? Toplulu?u ?yeleri ise ?Bar??? in?a ediyoruz? ve ?Y?k?lan bar?? de?il sadece jengalar olsun? diyerek jengalar? (k???k tahta blok) ?st? ?ste dizmeye ba?lad?. Etkinlikler g?n boyu devam etti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net