Erdo?an ?talya?da raporu
konu?tu

Roma?da bulunan Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, ?talya Avrupa Birli?i Politikalar? ve D?? Ticaret Bakan? Emma Bonino ile g?r??t?.


Roma?da bulunan Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, ?talya Avrupa Birli?i Politikalar? ve D?? Ticaret Bakan? Emma Bonino ile g?r??t?.
Erdo?an??n Roma?da ikamet etti?i St. Regis Grand Oteli?nde kabul etti?i Bonino?ya, g?r??me s?ras?nda, Radikal Parti?nin (RP) Onursal Ba?kan? Marco Pannella ve bir s?re ?nce KKTC vatanda?l??? da alan RP Milletvekili Maurizio Turco da refakat etti.
G?r??mede AB Komisyonu?nun T?rkiye ?lerleme Raporu ba?ta olmak ?zere, T?rkiye-AB ili?kileri ele al?nd?. Pannella, g?r??me sonras?nda gazetecilere yapt??? de?erlendirmede, Radikal Parti olarak T?rkiye?nin AB ?yeli?ini desteklemeyi s?rd?rd?klerini belirterek, ?T?rkiye-AB ili?kileri konusunda ayr?cal?kl? ortakl?ktan s?z edilemez. S?re?, m?zakereleri s?rd?ren T?rkiye?nin tam ?yeli?ini hedeflemelidir. Ayr?cal?kl? ortakl?k, T?rkiye?nin de AB?nin de i?ine gelmez? dedi.
?talya?da, Bonino?nun da mensubu oldu?u Radikal Parti, Romano Prodi liderli?indeki merkez sol koalisyon b?nyesinde T?rkiye?nin AB ?yeli?ine en fazla destek vermesiyle de tan?n?yor. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net