?ran ?d?n?m noktas??nda

N?kleer program? nedeniyle Bat? bask?s? alt?nda olan ?ran??n Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad, ?n?kleer programlar?nda bir d?n?m noktas?na geldiklerini? a??klad?. Ahmedinecad, ?3 bin santrif?j?n tam kapasiteli olarak faaliyete ge?ti?ini? duyurdu.


N?kleer program? nedeniyle Bat? bask?s? alt?nda olan ?ran??n Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad, ?n?kleer programlar?nda bir d?n?m noktas?na geldiklerini? a??klad?. Ahmedinecad, ?3 bin santrif?j?n tam kapasiteli olarak faaliyete ge?ti?ini? duyurdu.
S?z konusu santrif?jler, uranyum zenginle?tirmede kullan?l?yor. Zenginle?tirilmi? uranyum reakt?rlerde yak?t olarak kullan?l?yor. Bat??n?n iddias? ise, bunun ayn? zamanda n?kleer silah yap?m?nda da kullan?lma ?riski?.
UAEA?ya g?re 3 bin santrif?jle n?kleer silah yap?m?na ge?mek m?mk?n. ?ran daha ?nce hedefinin 50 bin santrif?j? faaliyete ge?irmek oldu?unu duyurmu?tu.
?te yandan ?ran konusunda Roma?dan ise AB ile ABD?yi k?zd?racak a??klamalar geldi. ?talya Ba?bakan? Romano Prodi, ??ran??n, bar????l n?kleer programa her ?ekilde hakk? oldu?unu? s?yledi. Prodi, olas? ?ran sald?r?s?na ?talya?n?n kar?? oldu?unu da vurgulad?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net