Y?netmen Artun Yares son yolculu?una u?urland?

T?rk sinemas?n?n ?nemli y?netmen ve senaryo yazarlar?ndan Artun Yeres, sal? g?n? vefat etti.


T?rk sinemas?n?n ?nemli y?netmen ve senaryo yazarlar?ndan Artun Yeres, sal? g?n? vefat etti. 68 ku?a??ndan gelip ya?am? boyunca hep inand??? filmleri ?eken ve d???ncelerinden hi? taviz vermeyen Yeres?i, sevenleri son yolculu?una u?urlad?. Yeres i?in Beyo?lu Emek Sinemas??nda d?zenlenen t?ren d?n saat 10.00?da ba?larken, Veysel Atayman ve Salih Kalafato?lu?nun haz?rlad??? ?Artun?a Son Sesleni?? isimli sunum g?sterildi. Ard?ndan Erdem Karal, ?st?n Karabol ve Murat Akman k?sa birer konu?ma yaparak Yeres?in bilinmeyen y?nlerini ve sinemac?l???n? anlatt?lar. Yap?lan konu?malarda, T?rkiye?de sanat?n ve sanat??n?n yeteri kadar de?er g?rmedi?i vurguland?. Burada d?zenlenen t?renin ard?ndan y?netmen ve oyuncu arkada?lar?n?n omuzlar?nda ta??nan Yeres, Beyo?lu Bal?k Pazar? ?? Horon Ermeni Kilisesi?ndeki dini t?renden sonra ?sk?dar Ba?larba?? Ermeni Mezarl????nda defnedildi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net