Frankfurt Film Festivali ba?lad?

Bu y?l 7?ncisi d?zenlenen Frankfurt T?rk Film Festivali, ?nceki g?n aralar?nda bir?ok sanat?? ve konu?un da bulundu?u kalabal?k bir t?renle ba?lad?.


Bu y?l 7?ncisi d?zenlenen Frankfurt T?rk Film Festivali, ?nceki g?n aralar?nda bir?ok sanat?? ve konu?un da bulundu?u kalabal?k bir t?renle ba?lad?. Fatma Girik?in T?rk sinemas? afi?leri ve foto?raflar?n?n bulundu?u sergiyi a?mas?ndan sonra konuklar?n kat?ld??? bir kokteyl verildi. Festivalin organizasyoncular?ndan H?seyin S?tk? yapt??? konu?mada, b?yle bir festivali d?zenlemekten onur duyduklar?n? ve festivalin iki toplum aras?nda bir k?pr? kurdu?unu belirtti. Hessen Ba?bakan aday? Andrea Ypsilanti (SPD) ise yapt??? konu?mas?nda, entegrasyonun ba?ar?s?z oldu?unu s?yleyenlerin Frankfurt gibi ?ok k?lt?rl? bir kente bakmalar? gerekti?ini belirtti. Entegrasyonda bir?ok hata da yap?ld???n? belirten Ypsilanti, entegras-yonun bir s?re? oldu?unu ve bunun i?in ?al??acaklar?n? ifade etti.
Fatma Girik?e ?d?l verildi
Konu?malardan sonra festivalin konu?u sanat?? Fatma Girik?e onur ?d?l? verildi. Girik yapt??? k?sa konu?mada, ellinci sanat y?l?nda b?yle bir ?d?l? almaktan gurur duydu?unu s?yledi. Prof. Sami ?ekero?lu?na da sinemaya yapt??? katk?lardan dolay? bir ?d?l verildi. Sa?l?k nedenlerinden dolay? festivale kat?lamayan Y?netmen Memduh ?n ve Yazar Ya?ar Kemal de ?d?llendirildi-ler. Galadan sonra ?Dondurmam Gaymak? filmi g?sterildi ve y?netmeni Y?ksel Aksu, izleyicilerin sorular?n? yan?tlad?. Festival pazar g?n?ne kadar devam edecek. (Frankfurt/EVRENSEL)
www.evrensel.net