Wordpress sitesi a??ld?

T?rkiye?den eri?ime kapat?lmas?na karar verilen Wordpress sitesi a??ld?.


T?rkiye?den eri?ime kapat?lmas?na karar verilen Wordpress sitesi a??ld?.
A?ustos ay?nda, Harun Yahya ad?yla kitaplar yazan ve evrim teorisine sald?ran Adnan Oktar??n avukatlar? taraf?ndan Fatih 2. Asliye Hukuk Mahkemesi?nde baz? sayfalarda ?ki?ilik haklar??na sald?r? yap?ld??? gerek?esiyle a??lan bir dava sonucu, T?rkiye?den eri?ime kapat?lmas?na karar verilen Wordpress nihayet a??l?yor. D?nyan?n en ?ok kullan?lan blog sitelerinden olan wordpress, g?nde binlerce kullan?c?n?n girip g?r??lerini yazd??? bir site. Kimi kullan?c?lar?n yorumlar?nda ?hakaret? oldu?u gerek?esiyle sitenin t?m?yle eri?ime kapat?lmas?, tepki g?ren bir uygulama olmu?tu.
Davan?n 1 Kas?m 2007?de g?r?len celsesinde, karar, kapatma karar?n?n sadece ilgili sayfalar? i?ermesi ve sitenin genelinin eri?ime a??lmas? y?n?nde de?i?tirildi. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net