taBeL? yaz?lar

 • - Madem ki vatan topra?? kutsald?r, kutsal topraklar?n ?zerinde katillerle resim ?ektirmeyin ?yleyse?


  - Madem ki vatan topra?? kutsald?r, kutsal topraklar?n ?zerinde katillerle resim ?ektirmeyin ?yleyse?
  - Doon Wook Kim.
  - Kim kim!
  - Doon Wook Kim.
  - Sen kimsin ya!
  - Doon Wook Kim?
  - Amca size baba diyebilir miyim?
  - De ama ?nce s?yle, sen hangi kar?mdans?n!...
  - Domates Biber Patl?can? Mazhar Fuat ?zkan?
  - Ne tad?m var ne de tuzum, g?ren 10 ?zerinden 2 veriyor, detone olmu?um!...
  - At?l Kurt!
  - Ne o yemedi de?il mi?
  - Sen sa?, ben sol, gerisi libo?!..
  - G?zel k?zlar evli do?ar. (Atas?z?)
  - G?zelli?in on para etmez ?u bendeki a?k olmasa. (A??k Veysel)
  - Elviittt!
  - Efendim baba!
  - Bir ?ey yok k?z?m, film icab?!
  - ?anlar Kimin ??in ?al?yor? (Hemingway)
  - Bug?n bana yar?n sana?
  - Bu memleket adam olmaz abi!
  - Ne olur?
  - Ne olur ne olmaz!
  - Yok abi korkulur bu adamdan Vur-al Sa-va??
  - Buuu babam i?innn!
  - Sen kimin o?lusun kuzum, ??kartamad?m!?
  - ?ehrimizin d??man i?galinden kurtulu?unun y?l d?n?m? kutlamalar?nda g?revlendirilmek ?zere iyi derecede Yunan dili bilen ve eli s?ng? tutan 20 adet bay eleman al?nacakt?r.
  - Buralarda ya?l? bir at g?rd?n?z m? bayan!
  - Kocamdan bahsediyorsunuz san?r?m, Arizona?ya s???rlar? satmaya gitti!
  - UlusalCILIK ??kt?!
  www.evrensel.net