Sarkozy ve Bush ?ran?a kar?? birle?ti

Washington?da ziyaretlerde bulunan Fransa Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy, ?Fransa?n?n, ABD?nin dostu? oldu?unu belirtti ve Bush?la birlikte ?ran?a kar?? ortak mesajlar verdi.


Washington?da ziyaretlerde bulunan Fransa Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy, ?Fransa?n?n, ABD?nin dostu? oldu?unu belirtti ve Bush?la birlikte ?ran?a kar?? ortak mesajlar verdi. ABD?ye resmi ziyarette bulunan Sarkozy, Kongre?de yapt??? konu?mada, n?kleer silah sahibi bir ?ran??n, Fransa a??s?ndan ?kabul edilemez? oldu?unu s?yledi.
ABD Ba?kan? George Bush ise Sarkozy ile ??ran rejimini, bar?? i?in n?kleer silah geli?tirme iste?inden vazge?irmek i?in birlikte ?al??ma arzular?n?? dile getirdiklerini s?yledi. ?ran konusunda diplomatik ??z?m? tercih etti?ini savunan Bush, ??ran??n n?kleer silaha sahip olmas? d???ncesi tehlikeli. Bu nedenle bu sorunu diplomatik yolla ??zmek i?in birlikte ?al??man?n zaman?d?r? dedi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net