?Yumurta?, bug?n seyirci ile bulu?uyor

44. Antalya Alt?n Portakal Film Festivali?nde ?En ?yi Film? dahil 6 ?d?l alan ?Yumurta?, bug?n vizyona giriyor.


44. Antalya Alt?n Portakal Film Festivali?nde ?En ?yi Film? dahil 6 ?d?l alan ?Yumurta?, bug?n vizyona giriyor. Y?netmen Semih Kaplano?lu?nun ?Yusuf ??lemesi? adl? projesinde ?Bal?, ?S?t? ve ?Yumurta? isimli 3 film yer alacak. Senaryosunu Semih Kaplano?lu ve Or?un K?ksal??n yazd??? ve ba? rollerini Nejat ??ler ile Saadet I??l Aksoy ?stlendi?i filmde Ufuk Bayraktar, T?lin ?zen, G?l?in Sant?rc?o?lu, Kaan Karabacak da rol ald?. Filmde, annesinin vefat?n?n ard?ndan do?du?u kasabaya d?nen ?air Yusuf?un ya?ad?klar? anlat?l?yor.
Bu arada Y?netmen Semih Kaplano?lu, ??lemenin ikinci filmi ?S?t??n ?ekimlerine de ba?lad?. ?Yusuf ??lemesi?, 2008?de ?Bal? filminin ?ekimleriyle sona erecek.
?d?le doymad?
Kat?ld??? her uluslararas? yar??madan ?d?lle d?nen ?Yumurta?, 44. Alt?n Portakal Film Festivali?ne de damgas?n? vurdu. Film festivalde ?En iyi Film? ?d?l?n? al?rken, oyuncu Saadet I??l Aksoy ?Behl?l Dal Digit?rk Gen? Yetenek J?ri ?zel ?d?l??, Semih Kaptano?lu ve Or?un K?ksal ?En ?yi Senaryo?, filmin sanat y?netmeni Naz Erayda ?En ?yi Sanat Y?netmeni? ve ?En ?yi Kost?m?, ?zg?r Eken de ?En ?yi G?r?nt? Y?netmeni? ?d?llerine de?er g?r?ld?. 14. Valdivia Uluslararas? Film Festivali?ne de kat?lan filmin y?netmeni Semih Kaplano?lu ?En ?yi Y?netmen?, Saadet I??l Aksoy da ?En ?yi Kad?n Oyuncu? ?d?llerine lay?k bulundu. 13. Uluslararas? Saraybosna Film Festivali?nde g?sterilen filmin oyuncular?ndan Saadet I??l Aksoy, yine ?En ?yi Kad?n Oyuncu? ?d?l?n? ald?. Film, 60. Cannes Film Festivali?nde ?Quinzaine Des Realisateurs? b?l?m?nde d?nya pr?miyerini yaparken, Karlovy Vary Film Festivali, Br?ksel Avrupa Filmleri Festivali, Polonya Era New Horizons Film Festivali, Fransa Recontres de Gindou Film Festivali?nde de seyirci kar??s?na ??kt?. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net