Ya?am?n K?y?s?nda Avrupa?ya aday

Y?netmen Fatih Ak?n??n son filmi ?Ya?am?n K?y?s?nda?, Avrupa Film ?d?lleri?nde ?? dalda aday g?sterildi.


Y?netmen Fatih Ak?n??n son filmi ?Ya?am?n K?y?s?nda?, Avrupa Film ?d?lleri?nde ?? dalda aday g?sterildi. Konuya ili?kin yap?lan yaz?l? a??klamada, ?Ya?am?n K?y?s?nda? filminin, bu y?l 20?ncisi d?zenlenen Sevilla Film Festivali?nde g?sterildi?i belirtilerek, festivalde, filmin Avrupa Film Akademisinin d?zenledi?i Avrupa Film ?d?lleri?nde ?? dalda aday g?sterildi?inin duyuruldu?u kaydedildi.
Avrupa Film ?d?lleri?nin 1 Aral?k 2007 tarihinde Berlin?de d?zenlenecek t?renle sahiplerini bulaca?? dile getirilen a??klamada, Fatih Ak?n??n ?Duvara Kar??? filminin bu yar??mada 2004 Avrupa En ?yi Film ?d?l??n? kazand??? an?msat?ld?. A??klamada, Fatih Ak?n??n, filminin aday g?sterilmesine ili?kin olarak, ?Tabii ki aday olmak ve ?d?l alabilmek gurur verici. ?Duvara Kar??? ile ayn? akademiden ?d?l alm??t?k. ?u anda Roma?day?m, ?talya?da filmimiz vizyona girdi. S?rada Yunanistan ve ?ngiltere var. Filmimizin, t?m Avrupa ve T?rkiye?de ayn? anda seyirci ile bulu?mas? beni en az ald???m?z ?d?ller kadar heyecanland?r?yor? dedi. T?rkiye?de 26 Ekim?de vizyona giren filmi ilk 10 g?nde 152 bin ki?inin izledi. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net