Ertu?rul ?zk?k soyunma odas?nda

H?rriyet?in genel yay?n y?netmeni Ertu?rul ?zk?k, d?nk? k??esinde Fenerbah?e?nin soyunma odas? an?lar?n? anlatt?.


H?rriyet?in genel yay?n y?netmeni Ertu?rul ?zk?k, d?nk? k??esinde Fenerbah?e?nin soyunma odas? an?lar?n? anlatt?.
?Soyunma odas?nda g?rd?klerim? ba?l?kl? bir yaz? yazan Ertu?rul ?zk?k, Ba?kan Aziz Y?ld?r?m?la birlikte soyunma odas?na ini?ini ??yle anlatt?: ?Kul?b?n soyunma odas?n? hayat?mda ilk defa g?r?yorum. Geni? bir salondan bir koridora giriliyor. Koridorun iki taraf? Fenerbah?e?ye ait foto?raflarla dolu. Giri?te sa? tarafta ?ok b?y?k bir salon var. Duvarlar dolaplarla kapl?. Onun hemen yan?nda du?lar, yan?nda da masaj yataklar? bulunan bir oda daha. ?nce Aziz Y?ld?r?m, sonra ben, Teknik Direkt?r?? kutluyoruz. Alex yerinden kalkam?yor. Y?z?nde ?ok ac? ?ekti?ini anlatan bir ifade var. ?Nas?l? diye soruyorum. Bir sa?l?k yetkilisi, ?Her taraf?nda korkun? a?r?lar var. Zor dayan?yor? diyor.?
Y?ld?r?m?a ?vg?lerle devam eden yaz?, ?u c?mlelerle son buldu: ?Bundan iki y?l ?nce Aziz Bey, bize ?70 milyon dolarl?k b?t?esi? olan bir Fenerbah?e?den s?z etmi? ve ?Zidane?? getirirsek kimse ?a?mas?n? demi?ti. Bug?n Carlos gibi bir efsane Fenerbah?e?de oynuyor. Sizce bu bir ba?ar? hik?yesi de?il de nedir...? (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net