Kayserispor?dan Kolot?a tepki

Kayserispor y?netimi, Be?ikta? eski y?neticisi Celalettin Kolot?un ?Buras? Kayseri de?il? ?eklindeki ifadesine tepki g?sterdi.


Kayserispor y?netimi, Be?ikta? eski y?neticisi Celalettin Kolot?un ?Buras? Kayseri de?il? ?eklindeki ifadesine tepki g?sterdi.
Kayserispor y?netiminden yap?lan yaz?l? a??klamada, eski y?netici Celalettin Kolot?un bir gazetede teknik direkt?r Ertu?rul Sa?lam?a cevap verirken ?Buras? Kayseri de?il? ifadesini kullanarak, Kayseri ?ehrini ve Kayserispor kul?b?n? k???lt?c? beyanda bulundu?u belirtildi. A??klamada, ?u ifadelere yer verildi: ?Anla??l?yor ki, futbol d?nyas?na nereden ve ne sebeple geldi?i bilinmeyen bu ?ah?s, Be?ikta? Kul?b??nden ayr?lmak zorunda kald??? nedenleri hen?z kestirememi?tir. Ancak, onun s?ylemlerini bir habermi? gibi yazanlar bilmelidir ki, Kayseri ?ehri 6 bin y?ll?k ge?mi?i ile bir s?r? medeniyetin yarat?c?s? olarak d?nyan?n ilk ve en b?y?k yerle?im merkezlerinden biridir. Say?n Kolot?un bu derinli?i anlamas?n? beklemiyoruz. Ancak, onun s?ylediklerini yazanlar, kendisini uyar?rsa cehaletini ?rtmesine yard?mc? oldu?u gibi, uygunsuz s?ylemlerine engel olmu? olurlar.? (SPOR SERVS?)
www.evrensel.net