Romanlar?n objektiflere yans?yan ya?am?

Foto?raf Sanat??s? Birol ?zmez, Ege Mahallesi?ndeki Roman vatanda?lar?n objektifine yans?yan ya?amlar?n? sanatseverlerle bulu?turdu.


Foto?raf Sanat??s? Birol ?zmez, Ege Mahallesi?ndeki Roman vatanda?lar?n objektifine yans?yan ya?amlar?n? sanatseverlerle bulu?turdu. Romanlar?n ya?amlar?n? konu alan ?Mortakya, Roman Kahramanlar?? adl? foto?raf sergisi, Konak Belediyesi E?refpa?a K?lt?r Merkezi Sanat Galerisi?nde a??ld?. A??l??a foto?raflara konu olan Ege Mahallesi?nde ya?ayan Roman vatanda?lar da kat?ld?. 60 foto?raf? sergileyen ?zmir Foto?raf Sanat? Derne?i (?FOD) ve Simurgphotos ?yesi Birol ?zmez, Ege Mahallesi?nde Romanlar?n m?zik ve e?lenceyle birle?mi? ya?amlar?n? objektifine yans?yan karelerle ?l?ms?zle?tiriyor. Sergi 24 Kas?m?a kadar gezilebilecek. Zonguldakl? foto?raf?? ?zmez, National Geographic Dergisi?nin d?zenledi?i Uluslararas? Foto?raf Yar??mas??n?n T?rkiye aya??nda, ?foto ?yk?? dal?nda ???nc?l?k ?d?l? kazanm??t?.
www.evrensel.net