Sa?l?k??lardan greve destek

SES ?i?li ?ubesi?nin ?rg?tl? oldu?u ?i?li Etfal E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi ?al??anlar?, grevdeki Telekom i??ilerini ziyaret etti.


SES ?i?li ?ubesi?nin ?rg?tl? oldu?u ?i?li Etfal E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi ?al??anlar?, grevdeki Telekom i??ilerini ziyaret etti. Osmanbey Santrali?nde ger?ekle?en ziyarette emek?iler s?k s?k ?Ya?as?n s?n?f dayan??mas?? slogan?n? att?. Telekom Beyo?lu ??yeri Ba?temsilcisi Muharrem Bilgin?den grev hakk?nda bilgi alan sa?l?k emek?ileri, destek ziyaretlerine devam edeceklerini ifade ettiler.
Ziyaret s?ras?nda konu?an Bilgin, esnek ?al??ma ve sendikas?zla?t?rma dayatmalar?na kar?? greve ??kt?klar?n?, ancak patron yanl?s? medya gruplar?n?n ?cret konusunu ?ne s?rd???n? s?yledi. Grevin ba?ar?l? bir ?ekilde s?rd???n? anlatan Bilgin, art?k sendikalar?n da harekete ge?mesi gerekti?ini belirterek, ?Grevin daha fazla sahiplenilmesi gerekiyor. Sizlere de ziyaretinizden dolay? te?ekk?r ederiz? dedi.
Fatih Telekom?u ziyaret eden BES ?yesi maliye emek?ileri, Fatih?te i??ilerin m?cadelesine destek vereceklerini a??klad?lar. Fatih?te bulunan SES ve E?itim Sen ile birlikte i??ileri kitlesel olarak ziyaret edeceklerini belirten BES ?yeleri, i??ilerle sohbet ettiler. Bu arada i??i e?leri ve ?ocuklar? da grev yerini ziyaret ettiler. Yapt?klar? yemekleri grevcilere getiren ziyaret?iler, uzun s?re grev yerinde beklediler. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net